What's more, you could pay less overall for the best quality double drawn Russian wavy human hair wigs than you're paying.Colour matching is a complicated process, especially when you are about to purchase clip-in pony tail extensions that will compliment your actual hair colour. Trying out hair extensions with various colours, shades, and effects add to the fun of using high quality human hair extensions to complete beautiful looks.HHEO is proud to announce the launching of our DREADLOCKS collection offering both synthetic and Human Hair Wigs human hair dreads in the most popular lengths and colours that you cannot resist! The best part about our dreads is that they are all unisex, so anyone can wear them.If youre a hair extensions user, it is important to learn ways on how to take proper care of these hair accessories. Hair extensions are not cheap and with a limited budget one way to ensure you can wear them longer is to follow these Virgin Remy Human Hair hair extension maintenance tips.Growing hair can be extremely frustrating to a lot of women. And for some, it is impossible to get fabulous hair due to previous damage caused by chemicals and too much styling. If you want to showcase beautiful long and thick hair, you may want to try out using hair extensions.
KRADZIEŻ OBRAZU CLAUDE’A MONETA WYBRZEŻE W POURVILLE Z MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU Największa kradzież w historii polskiego muzealnictwa w XX w. KAZACHSTAN kraj kontrastów. Jerozolima - miasto o wielu twarzach.

Czasopismo

O SEC&AS

SECURITY & ALARM SYSTEMS to nowe czasopismo o bezpieczeństwie i systemach alarmowych. SEC&AS powstał jako dwumiesięcznik międzybranżowy, którego misją jest popularyzowanie możliwości technik i technologii służących zapewnianiu bezpieczeństwa.

Mamy ambicje, aby dwumiesięcznik SECURITY & ALARM SYSTEMS, popularyzując tematykę bezpieczeństwa i technik służących zapewnianiu bezpieczeństwa, był czasopismem wyróżniającym się, oryginalnym pod względem zawartości tematycznej i sposobu jej prezentowania, zaskakującym w podejściu do komunikowania się z Czytelnikami, bogatym w wiedzę ekspercką, skupiającym autorów o uznanym autorytecie, stosującym formy dziennikarskie wyzwalające zainteresowanie czytelnictwem.Odbiorcy SEC&AS

 • Architekci i Projektanci Wnętrz
 • Elektrycy i Projektanci Instalacji Elektrycznych
 • Projektanci, Integratorzy i Instalatorzy Systemów Zabezpieczeń Technicznych
 • Inspektorzy Nadzoru i Kierownicy
 • Robót Budowlanych oraz Elektrycznych
 • Inwestorzy, Deweloperzy oraz Właściciele, Użytkownicy i Zarządcy nieruchomości
 • Administratorzy Systemów Zabezpieczeń w obiektach cywilnych oraz wojskowych
 • Pracownicy Zabezpieczenia Technicznego
 • Inspektorzy i Specjaliści Ochrony Przeciwpożarowej
 • Pełnomocnicy ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Pracownicy Departamentów i Pionów Ochrony, Bezpieczeństwa, Zabezpieczeń oraz Ochrony Informacji Niejawnych
 • Funkcjonariusze i Żołnierze Służb Prewencyjnych i KontrolnychTematyka SEC&AS

 • Architektura i bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo dzieł sztuki
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczeństwo technologii informatycznych
 • Bezpieczeństwo banków
 • Zabezpieczenia obiektów
 • Zabezpieczenia mienia
 • Zabezpieczenia w wojsku
 • Techniki zabezpieczenia
 • Usługi w ochronie osób i mienia
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Systemy alarmowe

Dystrybucja SEC&AS


Aby maksymalnie zwiększyć dotarcie do właściwej grupy odbiorców, magazyn SECURITY & ALARM SYSTEMS jest dostępny poprzez:

 • Prenumeratę w wersji papierowej
 • Prenumeratę w wersji elektronicznej
 • Sprzedaż w punktach prasowych - EMPIK
 • Dostęp on-line
 • Dystrybucję na wydarzeniach branżowych (targi, konferencje, seminaria)
 • Dystrybucję na kursach organizowanych przez OS PISA

Dane wydawnicze SEC&AS

 • Cykl wydawniczy: dwumiesięcznik
 • Nakład: 1500 egz.
 • Zasięg: ogólnopolski
 • Objętość: 80-120 stron
 • Format: 297-210 mm

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA