Czasopismo

O SEC&AS

SECURITY & ALARM SYSTEMS to nowe czasopismo o bezpieczeństwie i systemach alarmowych. SEC&AS powstał jako dwumiesięcznik międzybranżowy, którego misją jest popularyzowanie możliwości technik i technologii służących zapewnianiu bezpieczeństwa.

Mamy ambicje, aby dwumiesięcznik SECURITY & ALARM SYSTEMS, popularyzując tematykę bezpieczeństwa i technik służących zapewnianiu bezpieczeństwa, był czasopismem wyróżniającym się, oryginalnym pod względem zawartości tematycznej i sposobu jej prezentowania, zaskakującym w podejściu do komunikowania się z Czytelnikami, bogatym w wiedzę ekspercką, skupiającym autorów o uznanym autorytecie, stosującym formy dziennikarskie wyzwalające zainteresowanie czytelnictwem.Odbiorcy SEC&AS

 • Architekci i Projektanci Wnętrz
 • Elektrycy i Projektanci Instalacji Elektrycznych
 • Projektanci, Integratorzy i Instalatorzy Systemów Zabezpieczeń Technicznych
 • Inspektorzy Nadzoru i Kierownicy
 • Robót Budowlanych oraz Elektrycznych
 • Inwestorzy, Deweloperzy oraz Właściciele, Użytkownicy i Zarządcy nieruchomości
 • Administratorzy Systemów Zabezpieczeń w obiektach cywilnych oraz wojskowych
 • Pracownicy Zabezpieczenia Technicznego
 • Inspektorzy i Specjaliści Ochrony Przeciwpożarowej
 • Pełnomocnicy ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Pracownicy Departamentów i Pionów Ochrony, Bezpieczeństwa, Zabezpieczeń oraz Ochrony Informacji Niejawnych
 • Funkcjonariusze i Żołnierze Służb Prewencyjnych i KontrolnychTematyka SEC&AS

 • Architektura i bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo dzieł sztuki
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczeństwo technologii informatycznych
 • Bezpieczeństwo banków
 • Zabezpieczenia obiektów
 • Zabezpieczenia mienia
 • Zabezpieczenia w wojsku
 • Techniki zabezpieczenia
 • Usługi w ochronie osób i mienia
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Systemy alarmowe

Dystrybucja SEC&AS


Aby maksymalnie zwiększyć dotarcie do właściwej grupy odbiorców, magazyn SECURITY & ALARM SYSTEMS jest dostępny poprzez:

 • Prenumeratę w wersji papierowej
 • Prenumeratę w wersji elektronicznej
 • Sprzedaż w punktach prasowych - EMPIK
 • Dostęp on-line
 • Dystrybucję na wydarzeniach branżowych (targi, konferencje, seminaria)
 • Dystrybucję na kursach organizowanych przez OS PISA

Dane wydawnicze SEC&AS

 • Cykl wydawniczy: dwumiesięcznik
 • Nakład: 1500 egz.
 • Zasięg: ogólnopolski
 • Objętość: 80-120 stron
 • Format: 297-210 mm

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA