Jakie zawody będą popularne w erze Internetu Rzeczy?

W ciągu tygodnia do sieci podłączanych jest 30 mln nowych urządzeń. Do 2025 roku milion nowych urządzeń będzie łączyć się z Internetem co godzinę. Szacuje się, że cyfrowa gospodarka bazująca na IoT będzie warta 19 bln dolarów do 2020 r, generując zapotrzebowanie na 4,5 mln specjalistów wzrośnie także zapotrzebowanie na pracowników związanych z rozwojem IoT.

W jakich dziedzinach poszukiwani będą specjaliści z zakresu IoT?

1. Bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona prywatności

Wraz ze wzrostem liczby punktów danych i punktów styku kluczowego znaczenia nabierze kwestia bezpieczeństwa danych. Potrzebni będą wykwalifikowani pracownicy z dziedziny tworzenia polityk i procedur bezpieczeństwa zarówno dla zasobów ludzkich, jak i infrastruktury, aplikacji czy technologii operacyjnych.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Analityk ds. bezpieczeństwa informatycznego (IT Security Analyst),
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa budynków i instalacji (Building and Facilities Security)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Inżynier ds. bezpieczeństwa informatycznego (IT Security Engineer),
 • Specjalista ds. bezpieczeństwa technologii operacyjnych (Operational Technology Security),
 • Szef działu bezpieczeństwa (Chief Security Officer)
   

2. Zarządzanie urządzeniami

Ze względu na rosnącą liczbę urządzeń podłączonych do Internetu konieczne będą specjalistyczne umiejętności w zakresie zarządzania i utrzymania miliardów połączeń. Wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników wykonujących zadania związane z instalacją i konfiguracją urządzeń sieciowych i peryferyjnych Internetu wszechrzeczy (IoE), zapewnianiem wsparcia i współpracą z dostawcami.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Wsparcie urządzeń (Device Support)
 • Inżynier terenowy ds. urządzeń (Device Field Engineer)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Technik ds. urządzeń (Device Technician),
 • Inżynier ds. automatyki procesowej (Process Automation Engineer),
 • Główny technik ds. urządzeń (Lead Device Technician),
 • Kierownik działu wsparcia urządzeń (Lead Device Support),
 • Główny inżynier terenowy ds. urządzeń (Lead Device Field Engineer)
   

3. Zarządzanie sieciami

Miliony urządzeń będą wymagać integracji i połączenia z systemami. Specjaliści w tej dziedzinie muszą wykazać się umiejętnościami analizy, projektowania, instalacji, administracji, utrzymania ruchu, monitoringu i rozwiązywania problemów związanych z systemami sieciowymi.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Analityk sieci (Network Analyst)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Inżynier sieciowy (Network Engineer),
 • Technik sieciowy (Network Technician)
 • Inżynier sieci programowalnych (Software Defined Network Engineer).
   

4. Operacje systemowe

W przyszłości będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem złożoności i łączności systemów w coraz nowych obszarach, zarówno na poziomie chmury, jak i na poziomie stacjonarnym. Potrzebni będą specjaliści w zakresie monitoringu, zarządzania i optymalizacji wydajności systemów.

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Kierownik Centrum Operacyjnego (Operations Center Lead)
 • Inżynier Centrum Operacyjnego (Operations Center Engineer)
 • Dyrektor ds. operacji systemowych (Director of Systems Operations).
   

5. Analityka biznesowa

Wraz ze wzrostem liczby połączeń zwiększy się także ilość danych. Kluczowe znaczenie będzie miała zdolność analizowania danych i wykorzystywania zdobytej wiedzy do potrzeb biznesowych. Specjaliści w tej dziedzinie zapewniają dane analityczne i sprawozdawcze umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Analityk danych biznesowych (Business Intelligence Analyst)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Pracownik naukowy ds. danych (Data Scientist)
 • Pracownik naukowy ds. bibliotek (Library Scientist)
 • Architekt danych (Data Architect)
 • Dyrektor ds. analityki (Director of Analytics)
   

6. Architektura IoT/cyfrowa architektura biznesowa

Zwiększony poziom złożoności urządzeń oznacza wzrost znaczenia aspektów architektonicznych dla zapewnienia zgodności procesów biznesowych i informatycznych. Architekt Internetu rzeczy (IoT) lub architekt cyfrowej działalności gospodarczej bada zasoby ludzkie, biznesowe i materialne w celu opracowania instrukcji, wytycznych i definicji dla potrzeb architektury firmowej, która będzie skutecznie wspierać strategię biznesową przedsiębiorstwa.

Stanowiska szczebla podstawowego:

 • Architekt sieci (Network Architect)

Stanowiska szczebla zaawansowanego:

 • Starszy architekt (Senior Architect),
 • Architekt ds. cyfrowej działalności (Digital Business Architect),
 • Architekt przedsiębiorstwa (Enterprise Architect)

Powiązane

Przemysłowy system gaśniczy w bazie wojskowej Fort Indiantown Gap

19.09.2017

Karaiby prawie jak z pocztówki.

12.06.2018

Popularne

Zrób to sam. Kamera termowizyjna Część II
26.02.2018
Kamera termowizyjna. Część I
15.01.2018
Cz. 1. Jednostki miar wielkości fizycznych – układ jednostek SI i nie tylko.
13.09.2018

Sec&As

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA