Autorzy SEC&AS

Dariusz Potrzebski

Absolwent Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarnicze w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo budowli.

Janusz Sawicki

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Członek Kolegium Redakcyjnego SEC&AS. Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Anna Seweryn

Sekretarz redakcji SEC&AS, z wykształcenia filolog polski i socjolog, redaktor z kilkunastoletnim stażem.

Justyna Siekierczak

Ekspert ds. bezzałogowych statków powietrznych. Kierownik ośrodka szkoleniowego operatorów dronów UAVO.

Edward Skiepko

Rzeczoznawca d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pracownik Szkoły Głównej Straży Pożarnej w Warszawie

Jakub Sobek

Trener techniczny LINC Polska, pracownik dydaktyczny Ośrodka Szkoleniowego PISA.

Marian Sochacki

Łukasz Stępień

Ratownik medyczny. Specjalista z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i zarządzania kryzysowego. założyciel bloga www.kryzysowo.pl

Tadeusz Strojny

Koordynator Stacji Elektroenergetycznej 400/110kV w PGE Dystrybucja S.A.

Agnieszka Taper

Magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stefan Tomaszewski

Ekspert w Biurze Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Pracownik dydaktyczny Ośrodka Szkoleniowego PISA.

Andrzej Tomczak

Redaktor naczelny SEC&AC. Ekspert PISA, pracownik dydaktyczny Ośrodka Szkoleniowego PISA.

Tomasz Wierzbicki

Specjalista w Jednostce Certyfikującej Usługi CNBOP-PIB.

Waldemar Więckowski

Doradca Zarządu PISA.

Maciej Włodarczyk

Specjalista ds. Integracji Lotnictwa Bezzałogowego z ATM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Aleksander W. Woronow

Łukasz Wysokiński

Starszy inspektor Zakładu Szkolenia Ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Michał Zalewski

specjalista ds. instalacji teletechnicznych i automatyki, wieloletni niezależny konsultant techniczny, inżynier uruchomieniowy.

Michał Zawadzak

Jacek Zboina

bryg. dr inż., zastępca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Mirosław Zielenkiewicz

Doktor inżynier. Specjalista w zakresie kompleksowej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

Popularne

Zrób to sam. Kamera termowizyjna Część II
26.02.2018
Cz. 1. Jednostki miar wielkości fizycznych – układ jednostek SI i nie tylko.
13.09.2018
Kamera termowizyjna. Część I
15.01.2018

Sec&As

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA