Autorzy SEC&AS

Jan Kapusta

Pracownik dydaktyczny Polskiej Izby Systemów Alarmowych. Członek kolegium Redakcyjnego SEC&AS

Waldemar Kessler

Specjalista z zakresu systemów i sieci komputerowych z ponad 20-letnią praktyką, również w usługach związanych z systemami teleinformatycznymi.

Jan Kielin

Absolwent Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, Wyższej Szkoły Pożarniczej w warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Tomasz Kiełbasa

st. kpt., kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB, współredaktor wytycznych CNBOP-PIB W-0003.

Michał Kiszkurno

Specjalista ds. nowych technologii w Microsystem Sp. z o.o.

Ingrid Krasnowska

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad 20 lat zajmuje się wdrożeniami systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Grzegorz Kuta

Ekspert ds. ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego

Krzysztof Liedel

Doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania.

Krzysztof Łojek

Doktor, mł. insp., dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSP w Szczytnie.

Piotr Maciołek

Specjalista w dziedzinie automatyki inteligentnych budynków. Wykładowca na kursach programowania systemów automatyki budynkowej.

Marek Małysa

doktor matematyki, wiceprezes Polskiego Brydża Sportowego. Doświadczony i wielokrotnie nagradzany brydżysta. Autor i zaangażowany twórca programu Brydż 60+

Ilona Masna

Kierownik Działu Szkoleń Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Włodzimierz Matlak

Cezary Mecwaldowski

kpt. mgr inż., Wykładowca Zakładu Szkolenia Ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby w Kaliszu.

Andrzej Mroczek

Ekspert w zakresie: terroryzmu i terroru kryminalnego, przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznania i zwalczania tych zjawisk.

Grzegorz Mroczko

mł. bryg. mgr inż., starszy specjalista Zakładu Ocen Technicznych CNBOP-PIB

Piotr Ogrodzki (1958-2013)

Wieloletni Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych,

Dariusz Okrasa

Krzysztof Okurowski

Projektant systemów niskoprądowych

Krzysztof Paradowski

ppłk rez. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sergiusz Parszowski

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa, audytor organizacji i systemów bezpieczeństwa.

Paulina Piasecka

Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem ds. Programowych, Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji oraz wykładowca Collegium Civitas.

Łukasz Pieczyński

Internacjolog, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Julia Pinkiewicz

Kierownik Działu Wydawnictw i Promocji w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

dr Robert Poklek

Psycholog, pedagog, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bartłomiej Połeć

Specjalista w Jednostce Certyfikującej Usługi CNBOP-PIB.

Grzegorz Postek

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP CARGO SA.

Popularne

Zrób to sam. Kamera termowizyjna Część II
26.02.2018
Cz. 1. Jednostki miar wielkości fizycznych – układ jednostek SI i nie tylko.
13.09.2018
Kamera termowizyjna. Część I
15.01.2018

Sec&As

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA