What's more, you could pay less overall for the best quality double drawn Russian wavy human hair wigs than you're paying.Colour matching is a complicated process, especially when you are about to purchase clip-in pony tail extensions that will compliment your actual hair colour. Trying out hair extensions with various colours, shades, and effects add to the fun of using high quality human hair extensions to complete beautiful looks.HHEO is proud to announce the launching of our DREADLOCKS collection offering both synthetic and Human Hair Wigs human hair dreads in the most popular lengths and colours that you cannot resist! The best part about our dreads is that they are all unisex, so anyone can wear them.If youre a hair extensions user, it is important to learn ways on how to take proper care of these hair accessories. Hair extensions are not cheap and with a limited budget one way to ensure you can wear them longer is to follow these Virgin Remy Human Hair hair extension maintenance tips.Growing hair can be extremely frustrating to a lot of women. And for some, it is impossible to get fabulous hair due to previous damage caused by chemicals and too much styling. If you want to showcase beautiful long and thick hair, you may want to try out using hair extensions.
KRADZIEŻ OBRAZU CLAUDE’A MONETA WYBRZEŻE W POURVILLE Z MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU Największa kradzież w historii polskiego muzealnictwa w XX w. KAZACHSTAN kraj kontrastów. Jerozolima - miasto o wielu twarzach.

SEC&AS |SECURITY & ALARM SYSTEMS| |BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEMY ALARMOWE| DWUMIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH

PRENUMERATA SEC&AS

W celu zamówienia prenumeraty magazynu SECURITY & ALARM SYSTEMS prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wypełniony formularz można przekazać:

 • Pocztą na adres PISA
 • Faksem na numer: +48 22 654 57 32

W przypadku pytań prosimy o kontakt z redakcją: +48 784 505 084

Formularz PDF

Płatności za prenumeratę należy dokonać przelewem lub na podstawie otrzymanej faktury.

Dane do przelewu:
Polska Izba Systemów Alarmowych
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
NIP: 527-22-45-422
Rachunek bankowy: 57 1020 1068 0000 1102 0068 0520

Rachunek bankowy:
57 1020 1068 0000 1102 0068 0520

W tytule przelewu proszę wpisać PRENUMERATA SEC & AS oraz/lub NUMER FAKTURY.

Zamówienie prenumeraty

* Cena jednego egzemplarza wynosi 12,50 PLN brutto w tym 8% podatku VAT.
** Cena jednego egzemplarza wynosi 10,00 PLN brutto w tym 8% podatku VAT.
*** Cena jednego egzemplarza wynosi 7,50 PLN brutto w tym 8% podatku VAT
**** Cena jednego egzemplarza wynosi 8,33 PLN brutto w tym 23% podatku VAT.

** Prenumerata odnawialna po zakończeniu okresu prenumeraty jest automatycznie przedłużana, do momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja powinna być złożona minimum 30 dni przed zakończeniem okresu prenumeraty.

* Przykładowo: 2/2018

Dane do faktury

Dane do wysyłki

Zamawiając prenumeratę dwumiesięcznika „Security & Alarm Systems” oświadczam, że wyrażam zgodę na:

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Systemów Alarmowych, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla PISA w celu realizacji zamówienia prenumeraty. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PISA lub braku zgody na ich przetwarzanie jest brak możliwości realizacji zamówienia.
 3. Podane w formularzu dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podane w formularzu dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz PISA, tj. księgowe, badanie jakości obsługi, prawne, marketingowe, dochodzenie należności;
  2. operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji i prenumeraty – na podstawie umowy;
  3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka masowa korespondencji elektronicznej) na rzecz PISA – na podstawie umowy z PISA;
  4. bankom w zakresie realizacji płatności - na podstawie przepisów prawa bankowego;
  5. organom uprawnionym do otrzymania danych - na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji prenumeraty. Okres ten może być przedłużany dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu PISA polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami lub przepisów ogólnych (np. ustawy o rachunkowości)./
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wszelkie wyrażone zgody można wycofać w dowolnym terminie. PISA prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
 8. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez PISA można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@pisa.org.pl

Popularne

Zrób to sam. Kamera termowizyjna Część II
26.02.2018
Kamera termowizyjna. Część I
15.01.2018
Licencja na zakochanie.
02.09.2018

Sec&As

COPYRIGHT © 2017 RIPOSTA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PROJEKT I REALIZACJA: RIPOSTA